فضای امنیتی بیانگر هراس رژیم آل خلیفه است

وی گفت: همچنین در مناطق مختلف خودروهای نظامی سعودی مستقر هستند و نیروهای امنیتی در روستاهای بنی جمره، الدراز و ابوصیبع حضور دارند، به طوری که شهروندان نمی توانند در این فضای امنیتی در خیابان ها تردد کنند.

دبیر کل جمعیت تجمع ملی- دمکراتیک گفت: فضای امنیتی شدید در کشور نشان دهنده هراس شدید رژیم از حضور مردم در میدان شهداء است که این پیروزی برای مردم بحرین است.

وی تصریح کرد: با وجود همه تلاش ها برای امنیتی کردن فضای جامعه و ایجاد نقاط ایست بازرسی و استقرار خودروهای زرهی ، رژیم نخواهد توانست از حرکت مردم جلوگیری کند. بنابراین به لحاظ سیاسی و اقتصادی متضرر خواهد شد.

وی با بیان اینکه روحیه جوانان اکنون در سطح بسیار خوبی است افزود: جوانان از بسیاری از این موانع عبور کرده اند و اکنون در نزدیکی میدان شهداء هستند و برای رسیدن به میدان به هر قیمتی پافشاری می کنند.

فاضل عباس تصریح کرد: میدا شهداء متعلق به رژیم و وزارت کشور یا دستگاه های امنیتی نیست بلکه متعلق به مردم است و کسی نمی تواند مانع از رسیدن آنها به میدان شود.

/ 0 نظر / 13 بازدید