شکایت بحرینیها ازعربستان درمجامع بین المللی

هاشمی گفت: مردم  تصور می کردند که کشور عربستان دوست آنهاست اما متاسفانه اولین کشوری بود که به استعمار مردم بحرین روی آورد.

وی افزود: ارتش عربستان برای خفه کردن صدای مردم و کشتار آنها و بستن راههای پیروزی مردم، آشکارا به مشارکت با نیروهای امنیتی بحرین برای سرکوب مردم پرداختند و هم اکنون این حق شرعی عرفی و قانونی مردم بحرین برای مقابله با اشغالگران وبیرون راندن آنها از کشور است. 

عضو کنگره سراسری حمایت از ملت بحرین در خصوص کمک گرفتن مقامات بحرینی از خارج گفت: مردم با مداخله  کشورهای بیگانه مخالفند و پیش از این با حضور نیروهای آمریکایی و استعمار بریتانیا مبارزه کرده بودند و امروز نیز با تکرار همان مواضع معروف ،با اشغالگران سعودی مقابله می کنند.

/ 0 نظر / 13 بازدید