توطئه سعودی ها برای اشغال بحرین

وی افزود: پادشاه بحرین در یک سخنرانی دیگر اظهار داشت، امنیت بحرین به امنیت عربستان ارتباط دارد. اگر این دو سخنرانی و سفر پادشاه بحرین را به عربستان در نظر بگیریم می بینیم که مساله خطرناک است و احتمال دارد عربستان با حمایت آمریکا به طور کامل دست روی بحرین بگذارد. این طرح جدید نیست بلکه از مدت ها پیش از سوی آل خلیفه مطرح است.

محمد کاظم الشهابی در ادامه افزود: احکام ظالمانه دادگاه نظامی رژیم آل خلیفه علیه  دو شهروند بحرینی غافلگیر کننده نبود، بلکه بخشی از اقدامات سرکوبگرانه این رژیم علیه مردم است.

الشهابی تصریح کرد: رژیم حاکم هرگونه تحرکی را سرکوب و رهبران مخالفان را بازداشت و در دادگاه نظامی محاکمه می کند .

الشهابی درباره انتخابات میان دوره ای این کشور گفت: آل خلیفه به لحاظ سیاسی دچار سردرگمی شدیدی است.

وی افزود: انتخابات میان دوره ای، از جمله اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه برای دور زدن مطالبات و خواست مردم بود.

/ 0 نظر / 16 بازدید