رسانه های غربی و عربی در خدمت پادشاه بحرین

این فعال سیاسی بحرینی خاطرنشان کرد: مؤسسه بحرینی حقوق بشر تلاش می کند، واقعیت های بحرین را به اطلاع نهادهای مذهبی، سیاسی و حقوقی در سطح جهان برساند.

الماحوزی درباره کشتار معترضان بحرینی در تظاهرات مسالمت آمیز، گفت: خون هائی که ریخته می شود، نشان می دهد که رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست سرکوب ادامه می دهد؛ افزایش شهدا به 43 نفر حاکی از اینست که سیاست اصلی رژیم سیاست سرکوب است نه سیاست اصلاحات .

این فعال بحرینی خاطرنشان کرد: تمجید آمریکا از رژیم آل خلیفه به منزله همدستی آمریکا با این رژیم در ریختن خون مردم بحرین است؛ خون هائی ریخته شده در بحرین، نشان می دهد که مردم همچنان خواهان دست یابی به عزت و کرامت هستند و ذلت و خفت را برنمی تابند.

الماحوزی، خاطرنشان کرد: مردم و انقلابیون بحرین باید از خود دفاع کنند زیرا دفاع از خود حقی مندرج در ادیان آسمانی ، قوانین اساسی و توافقنامه های بین المللی است.

/ 0 نظر / 12 بازدید