حرکت های زنجیره ای برای سرنگونی رژیم بحرین

کریم محروس با اشاره به اینکه رژیم آل خلیفه به جای برخورد سیاسی با مطالبات مردم باز هم به سرکوب آنها روی آورده است، افزود : روز جمعه در سراسر بحرین تظاهرات برگزار می شود و "محاصره منامه برای اثبات کرامت" که در زمینه سیاسی تأثیر فراوانی داشت زمینه سازی برای تظاهرات جمعه بود.

وی با ذکر این فعالیت های روز چهارشنبه نگرانی شدید رژیم آل خلیفه و آشفتگی دستگاه های سرکوبگر بحرین را به همراه داشت ، گفت :  یکی از اهداف تظاهرات مردمی جنبه سیاسی و رسانه ای آن با هدف جلب توجه بیشتر جامعه بین الملل به قضیه بحرین است.

محروس گفت : پادشاه بحرین در یافتن راه حل سیاسی برای خارج کردن کشور از بحران شکست خورده و آنچه از آن به عنوان کنفرانس گفتگوهای ملی و کمیته حقیقت یاب یاد می شود، کاملا بی تاثیر است.

این فعال سیاسی بحرینی درباره انتخابات میان دوره در در بحرین ضمن اعلام مخالفت سیاسیون و مردم با این انتخابات ، گفت : ملت بحرین رژیم آل خلیفه را غیرقانونی می داند و بر این باور است هر انتخاباتی که در سایه این نظام برگزار شود غیرقانونی خواهد بود.

/ 0 نظر / 21 بازدید