حکم اعدام یک فعال سیاسی بحرینی

برپایه این گزارش این دو فعال سیاسی متهم هستند که در جریان تظاهرات ضد رژیم آل خلیفه با خودرو " احمد احمد المریسی " پلیس بحرینی را هنگام انجام وظیفه در منطقه ستره واقع در جنوب منامه زیر گرفته اند.

این دو فعال سیاسی بحرینی همچنین به مشارکت در تظاهرات در مکان عمومی با هدف اخلال در امنیت و نظام عمومی این کشور محکوم شده اند.

همین دادگاه ، 20 تن از اعضای کادر پزشکی بحرین را به تحمل زندان از 5 تا 15 سال محکوم کرد.

اتهام این افراد شاغل دربیمارستان السلمانیه درمنامه کمک به مجروحان حمله نظامیان بحرینی و سعودی و نیروهای امنیتی به شرکت کنندگان در تظاهرات ضد رژیم آل خلیفه است.

به گزارش خبرگزاری بحرین 13 تن از کادر پزشکی بحرینی به 15 سال و پنج تن نیز به 5 سال زندان محکوم شده اند.

جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به اقدام دادگاه نظامی این کشور درصدور حکم اعدام یک فعال سیاسی مخالف رژیم بحرین و حکم حبس 20 کادر پزشکی، این احکام را غیرقانونی خواند و بشدت محکوم کرد.

جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: پیام این احکام به جامعه جهانی این است که رژیم آل خلیفه حتی به ساده ترین اصول حقوق بشر پایبند نمی باشد و برای درخواست های بین المللی در پذیرش خواسته های مردمی و حرکت به سمت دموکراسی هیچ ارزشی قائل نیست.

در بیانیه این جمعیت تصریح شده است: مطالبه جامعه جهانی از رژیم بحرین تشکیل دادگاه هایی غیرنظامی برای تضمین عدالت در بحرین بود اما مردم جهان دیدند که عدالت در بحرین جایی ندارد.

جمعیت الوفاق خاطرنشان کرده است که ملت قهرمان بحرین این احکام صادره را نخواهد پذیرفت و بر ادامه تظاهرات تا تحقق مطالبات عادلانه خود از جمله برقراری دموکراسی ، تغییر نهادها و قانون پافشاری خواهد کرد تا این گونه احکام فاجعه بار دیگر صادر نشود.

دادگاه استیناف بحرین دیروز (چهارشنبه ) حکم حبس ابد 7 مخالف برجسته رژیم آل خلیفه را به بهانه تلاش برای براندازی این رژیم تایید کرد.

خبرگزاری دولتی بحرین افزود: دادگاه استیناف حکم حبس ابد "عبدالوهاب حسین " رهبر جنبش (وفا) ، "حسن علی مشیمع رئیس جنبش (حق) ، "محمد حبیب المقداد "، "عبدالجلیل المقداد "، "عبدالجلیل السنکیس " عضو جنبش حق ،" سعید میرزا احمد النوری " و "عبدالهادی الخواجه" فعال حقوقی دارای ملیت دانمارکی را تایید کرد .

دادگاه استیناف بحرین همچنین حکم 2 تا 15 سال حبس 7 مخالف دیگر رژیم آل خلیفه را تایید کرد .

دادگاه بدوی بحرین ماه ژوئن یک مخالف رژیم آل خلیفه را به نام "سعید الشهابی " که رییس جنبش "آزادگان بحرین" است و در لندن زندگی می کند ، غیابی ، به حبس ابد و 6 مخالف دیگر را به 15 سال حبس محکوم کرده بود.

/ 0 نظر / 11 بازدید