ناتوانی آل خلیفه در مهار اعتراضات مردم

وی افزود : اقدام امروز مخالفان بحرینی آزمونی پیش از تظاهرات روز جمعه آینده بود، تظاهراتی که به سوی میدان شهدا برای خارج کردن میدان از کنترل رژیم آل خلیفه برگزار خواهد شد.

الراشد گفت : جوانان انقلابی بحرین با چنین اقدامی ثابت کردند که همچنان در برابر رژیم ایستاده اند، رژیمی که در مدیریت بحران ناتوان مانده است.

وی افزود : رژیم آل خلیفه برای تضعیف روحیه مردم از بیش از 7 ماه پیش به روش های مختلفی همچون زندانی کردن رهبران مخالفان و اخراج هزاران کارمند متوسل شده اما در رسیدن به هدف خود ناکام مانده است.

الراشد گفت : رژیم آل خلیفه به نیروی نظامی خود تکیه کرده است، اما سیاست ارعاب کارآئی ندارد و سرنگون خواهد شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید