بسته شدن پل ستره و السلمانیه در منامه

مردم بحرین با حضور گسترده در فراخوان توفان منامه، پل منتهی به مناطق ستره و سلمانیه را بستند.
 
 
به نقل از منابع بحرینی، پل "الخارطه" در منامه با حضور گسترده بحرینی ها در فراخوان "توفان منامه" از صبح امروز بسته شد. این پل مناطق ستره و سلمانیه را به منامه متصل می کند.

همچنین اتوبان شهر "الزهرا" با ترافیک بسیار سنگینی مواجه شده است.

ترافیک در منطقه دیپلماتیک منامه نیز سنگین گزارش شده است.

پل منطقه "کرباباد" نیز از صبح امروز با حضور گسترده خودروها بسته شده است.

 
/ 0 نظر / 17 بازدید