اهداف رژیم بحرین از پخش اعتراف پزشکان

این فعال سیاسی بحرینی گفت: دهه نود من یکی از بازداشت شدگان بودم و شیوه های حکومت را برای گرفتن اعتراف می دانم. حکومت با شکنجه الکتریکی و شیوه های مختلف از زندانیان اعتراف های دروغین می گیرد، اما مردم بحرین به خوبی می دانند که این اعتراف ها ساختگی است.

الحداد سیاست "یک بام و دوهوا" ی آمریکا را محکوم کرد که از یک طرف با دادن سلاح رژیم بحرین را در سرکوب مخالفان کمک می کند و از سوی دیگر مخالفان را به گفت وگو فرا می خواند.

وی افزود: آمریکا در حالی در سازمان ملل حوادث سوریه را محکوم کرد و در صدد صدور قطعنامه علیه دمشق بر آمد که در بحرین در برابر سرکوب مخالفان و تظاهرکنندگان مسالمت آمیز سکوت اختیار کرده است.

/ 0 نظر / 41 بازدید