ادامه اقدامات غیر انسانی علیه زندانیان بحرینی

ائتلاف مخالفان بحرین افزود : مشیمع همواره در مقابل ظلم و استبداد در بحرین ایستاد ، از مردم کشورش دفاع کرد و خواستار تشکیل دولت عدل و مساوات و آزادی شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : ائتلاف مخالفان بحرین برای تغییر همه اقدامات غیرانسانی و غیراخلاقی را که سازمانهای رژیم آل خلیفه علیه این مبارز و دیگر رهبران و سران ملی و اسلامی در زندانهای رژیم ظالم آل خلیفه مرتکب می شوند، محکوم می کند و خواستار به خطر نینداختن زندگی استاد حسن مشیمع و دیگر زندانیان است.

این ائتلاف رژیم حاکم بربحرین را مسوول بدتر شدن وضعیت جسمانی و روحی مشیمع دانست و خواستار آزادی فوری وی به همراه همه رهبران و شخصیتهای مردمی زندانی شد.

ائتلاف مخالفان بحرین برای تغییر خواستار فراخوان گسترده مردمی ، عربی و بین المللی در همبستگی با مردم بحرین در مبارزاتشان برای تحقق آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و ایجاد تغییرات واقعی ریشه ای شد.

/ 2 نظر / 18 بازدید

[گل]

علی

به روز نیستی چرا خسته نشی ها کاری که واسه خدا باشه نتیجه میده[گل]