شکستن اراده مردم،دستورکارآل خلیفه

دبیرکل انجمن پرستاران بحرین با اشاره به اعلام همبستگی موسسه ها و مراکز صنفی با انجمن پزشکان

بحرین ، خاطرنشان کرد که گروه های فعال پارلمانی خواستار افزایش تلاش های این انجمن برای دفاع از حقوق پرستاران بحرینی شده اند.

الدمستانی از مردم  بحرین خواست تا در هفته "آزادی برای آزادگان بحرین" حضوری فعال در صحنه داشته باشند و با حضور خود به رژیم آل خلیفه پیام دهند که ادامه این روند بویژه صدور احکام ظالمانه علیه مردم بهای گزافی را به این رژیم تحمیل خواهد کرد.

/ 0 نظر / 12 بازدید