آغاز هفته خشم در بحرین

مردم بحرین امروز هم با برگزاری تظاهرات،  بار دیگر اعتراض خود را با اخراج دانشجویان و کارکنان مراکز آموزشی اعلام کردند؛ این تظاهرات همانند دیگر فعالیت های اعتراضی مسالمت آمیز مردم بحرین با حمله نیروهای امنیتی و سرکوبگر آل خلیفه همراه شد.

کارکنان اخراج شده مراکز دولتی در بحرین هم با برگزاری تحصن مقابل وزارت کار در منامه، برنامه های هفته خشم افراد برکنار شده را تحت شعار "بازگشت به کار حق من است" آغاز کردند.

رژیم آل خلیفه پس از آغاز اعتراضات ضد دولتی در این کشور دست به اخراج گسترده کارکنان بخش های دولتی و خصوصی به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی شدند.

کارکنان وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، وزارت بهداشت، وزارت نفت و انرژی، شهرداری ها و دیگر بخش های دولتی و خصوصی جز اخراجی ها هستند.

اتهام این افراد، مشارکت در تظاهرات و یا حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز مردم در چند ماه گذشته است.

/ 0 نظر / 14 بازدید