بحرینی ها به میدان اللؤلؤه بازمیگردند

رئیس مرکز حقوق بشر بحرین درباره اعتصاب غذای پزشکان بازداشتی، گفت : در حال حاضر دهها تن ازمردم بحرین برای اعلام همدردی با پزشکان اعتصاب غذا کرده اند؛ " ما از وضعیت داخل زندان ها اطلاعی نداریم؛ " ملاقات با بازداشت شدگان ممنوع است، و مردم از وضعیت سلامتی زندانیان اطلاعی ندارند".

وی افزود : ما از مقامات بحرینی می خواهیم تا پزشکان زندانی را فورا آزاد کنند، زیرا وارد آمدن هر گونه آسیبی به آنها به ایجاد بحران بزرگتری در کشور خواهد انجامید.

نبیل رجب درباره کمیته حقیقت یاب به ریاست شریف بسیونی گفت: این کمیته هیچ کدام از شخصیت های نظام را متهم نخواهد کرد، و بسیونی وزیر کشور را از دست داشتن در جنایات اخیر تبرئه کرده است.

رئیس مرکز حقوق بشر بحرین با اشاره به اینکه پادشاه مسئول حاکمیت وضعیت فوق العاده در کشور و جنایات ها علیه مردم است، افزود :  تفاوت شدیدی میان اظهارات پادشاه و وضعیت واقعی جامعه وجود دارد؛ وی  از بازگرداندن افراد اخراج شده به کارهای خود، آزادی زندانیان و جبران توهین به شهروندان سخن گفته بود، اما در واقع مشاهده می کنیم که شمار بیشتری از مردم از کارهایشان اخراج می شوند، دستگیری ها شدیدتر و توهین به مردم روز به روز بیشتر می شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید