هشدار درباره تشدید بحران در بحرین

الموسوی با بیان اینکه مقام های رژیم بحرین خواسته های خود را بر مردم این کشور تحمیل کرده اند ، افزود : مخالفان طرح های رژیم را ناقص و مخالف جهت خدمت به منافع مردم و تحقق خواسته های آنان می دانند.

وی افزود : مجلس نمایندگان بحرین، درواقع نماینده مردم نیست، اعتبار ندارد و نمی توان از آن به عنوان مجلسی قانونی نام برد.

نماینده مستعفی جمعیت الوفاق، افزود :درصورتیکه مسئولان بحرینی با خواسته های مردم همراه نشوند و برای دستیابی به نقطه نظرات مشترک با مخالفان درعرصه سیاسی حرکت نکنند؛ آینده کشور مبهم و نامعلوم خواهد بود و کشور سرنوشت خوبی نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 17 بازدید