شباهت تحولات بحرین با اشغال فلسطین

وی با اشاره به اینکه مردم بحرین سالهاست در فقر زندگی می کنند، افزود: رژیم  آل خلیفه بزرگترین طایفه کشور را از مراکز حساس و پست های مهم دور کرده است.

جمری با اشاره به شباهت نحوه اعطای زمین به افرادی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس تابعیت بحرینی دریافت کرده اند، با نحوه اشغال فلسطین، گفت : رژیم صهیونیستی با هدف اخراج صاحبان اصلی فلسطین و سلطه بر خاک آنها، یهودیان معتقد به صهیونیسم را به فلسطین اشغالی وارد کرد، و رژیم بحرین نیز با هدف تغییر ترکیب جمعیتی کشور، مزدورانی را از خارج از کشور برای سکونت در بحرین و ارائه تابعیت جذب می کند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: مردم بحرین شامل شیعه و سنی از دهه ها قبل با علاقه و محبت در کنار هم زندگی کرده اند اما رژیم آل خلیفه با جذب تندروهای مذهبی به بحرین بدنبال ایجاد فتنه طایفه ای است.

/ 0 نظر / 13 بازدید