آمریکا شریک اصلی جنایات رژیم آل خلیفه

در ادامه بیانیه آمده است : قتل عمد ، کشتار جمعی ، ناپدید شدن شهروندان ، شکنجه سازمان دهی شده ، اخراج کارمندان ، تعرض به ارزش های مذهبی و مساجد ، تغییر ساختار جمعیتی کشور و محروم کردن زخمی ها و اسیران از درمان که نمونه بارز آن جلوگیری از درمان حسن مشیمع از رهبران برجسته مخالف رژیم در زندان است ، از جمله جنایت های حمد بن عیسی در بحرین است.

ائتلاف جوانان 14 فوریه آمریکا را مسوول همه جنایت هایی معرفی کرد که در بحرین روی می دهد .

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شد : مسوول قتل ، ضرب و جرح و کشتار جمعی و پاکسازی قومی که در بحرین جریان دارد ؛ آمریکاست. ما از واشنگتن می خواهیم دست از پشتیبانی سیاسی و امنیتی از حمد بن عیسی بردارد و او را به دادگاه بین المللی لاهه بسپارد تا عدالت در حق وی اجرا شود.

این ائتلاف بحرینی سپس از دوگانگی سیاست آمریکا در تعامل با ملت های منطقه خاورمیانه به شدت انتقاد کرد و افزود : آمریکا از یک سو برخی نظام ها را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم می کند و در عین حال از رژیم آل خلیفه کاملا پشتیبانی می کند تا بتواند در کمال امنیت و خونسردی هر جنایتی که می خواهد در حق ملت و انقلاب بحرین مرتکب شود.

ائتلاف جوانان 14 فوریه در پایان بیانیه خطاب به دولت آمریکا اعلام کرد: به منظور اثبات حسن نیت خود در برابر ملت بحرین ، حمایت سیاسی ، امنیتی و اقتصادی از رژیم آل خلیفه را قطع کنید ؛ زیرا ملت بحرین همراهان خود رافراموش نمی کند و در قبال کسانی که جلوی رهایی این ملت از دیکتاتوری حمد بن عیسی را بگیرند ، برخوردی تند خواهد داشت.

/ 0 نظر / 19 بازدید